راهنمای سایت

 

 

راهنمای استفاده از دموی سایتها با مدیریت پیشرفته

http://demo.wnserver.com/
http://demo.wnserver.com/admin/

user : demo@wnserver.com                      pass : demo
price : 200000tm


http://demo1.wnserver.com/                

http://www.wnserver.com/demo1/admin/

user : demo@wnserver.com                     pass : demo
price : 220000tm


http://demo2.wnserver.com/         

 http://www.wnserver.com/demo2/admin/

user : demo@wnserver.com                     pass : demo           
price : 350000tm
 
http://demo5.wnserver.com/

http://demo5.wnserver.com/admin/

user : demo@wnserver.com                      pass : demo
price : 300000tm

http://demo6.wnserver.com

http://demo6.wnserver.com/admin/

user : demo@wnserver.com                      pass : demo
price : 450000tm

 

http://www.ramp-co.ir/

price : 200000tm

 

 

http://demo10.wnserver.com

http://demo10.wnserver.com/admin

user : demo@wnserver.com            pas: demo

 


http://wnserver.com/
  

 


 

مرحله اول :قسمت مدیریت محتوای اضافه کردن بخش

مثال :1 نام = پدر پسر پسر1

مثال: نام =پدر =پسر پسر1  -پسر2

                 پدر  -پسر پسر1 پسر2

تذکر :شجره :بدین خاطر کل شجره نوشته میشود که بدانیم پسرها از کدام پدر هستند

تمام فرزندانی که هیچ فرزندی ندارند واز نوع متن قرار است باشند از نوع محتو ا می شوند

اگر :گالری ها تماس با ما بودند نمی خواهد بخش تعریف شود

مرحله دوم:قسمت مدیریت محتوای اضافه کردن مطالب یا مطلب جدید

در قسمت بخش= شجره ای که مربوط به مطلب است را انتخاب می کنیم

در قسمت عنوان = فقط نام فرزند آخر نوشته می شود

در قسمت متن =پس از باز شدن ادیتور مطا لب خود را اضا فه می کنیم

تذ کر :برای ویرایش مطا لب وارد قسمت مطا لب شوید

مرحله سوم :   قسمت مدیریت منو                            ایجاد یا ویرایش منو

                     اضا فه کردن منو                             لیست منوها

نوع : محتوا انتخاب کنید

منبع : بخشی که قبلا ایجاد کرده اید

عنوان : میتواند عوض شود یا قبلی باشد

مر حله چها رم: منو میتواند یک لینک به مطلب مورد نظر داشته باشد

1- فیلم : بخشی از مدیریت فایلها

2-محتوا: لیست بخشها        مدیریت محتوا / محتوا

3-گالری : لیست گالریها       الگوهای تعریف شده

نوع گالری تصاویر    عنوان گالری ترتیب:لازم داشته باشد مثلا 5

4-تماس با ما:  فرم تماس با ما از قبل تعریف شده است

5-آدرس:آدرس اینتر نتی  1-بدون لینک  2-لینک اختیاری

مرحله پنجم گالری:ایجاد آلبوم/ آلبوم جدید/ نوشتن مشخصات آلبوم

1-به آلبوم عکس اضافه می کنیم/انتخاب آلبوم/ گزینه اضافه کردن عکس/ اضافه کردن عکس دیگر/ انتخاب تصویرها که با پسوندjpg   یا gif  باشند

تذکر:برای نمایش محتویات آلبوم روی نمایش محتویات کلیک کنید برای ویرایش روی قسمت ویرایش یا حذف کلیک کنید +

تذکر:برای اینکه بخواهیم مطالب گالری- فایلها-یا هر آنچه به سایت اضافه کرده ایم در قسمت کار بری

نمایش داده شود.لازم است در قسمت منو لینکی به آن بخش بدهیم که برای اینکار در قسمت تعریف

منو نوعی منو برای خود انتخاب کنید اگر قرار باشد منوی مربوطه به محتوا (متن)لینک شود نوع منو را

محتوا وبخش آنرا بخشی که قبلا ایجاد شده انتخاب کنید.همچنین برای قسمتهای دیگر نوع مربوطه را

نسبت به نیاز خود انتخاب کنید.

تلفن تماس 09153150770--05115011659--09355619001

************************************************************************

راهنمای استفاده از دموی سایتها با مدیریت ساده 

http://www.wnserver.com/demo3/

http://demo3.wnserver.com/login

 user : demo                                              pass : demo

 price : 120000tm

   http://demo4.wnserver.com/
http://demo4.wnserver.com/login
user : demo
pass : demo
price : 80000tm

 

http://demo.alghos.com/           

  http://demo.alghos.com/login

 user : demo                                        pass : demo

price : 60000tm

 

برای ورود به بخش مدیریت به آدرسها ی فوق مراجعه کنید                     

  برای تعریف منو به قسمت مدیریت ماژولها رفته و گزینه مدیریت منو را انتخاب می کنیم

توجه داشته باشید که برای اضا فه کردن صفحه لازم است ابتدا منو را تعریف نمایید

در بخش مدیریت منو در قسمت ایجاد منو کلیک میکنیم

برای سطر اول منوها نوع منو را از نوع {زیر منو} انتخاب میکنیم  اگر منو یی که میخو اهیم ایجاد کنیم شامل زیر منو نبود آن را از نوع لینک به زیر صفحه انتخاب میکنیم

و قسمت گزینه والد را تغییر نمی دهیم   نام منو را انتخاب کرده و اولویتی برای نمایش آن انتخاب کنیم      {اولویت به معنای ترتیب در نمایش منو می باشد }

اگر منوی ایجاد شده قرار است به یک صفحه دیگر از سایت یا صفحه ای که خودتان  در نظر دارید اشاره کند  نوع انرا {لینگ به صفحه دیگر }انتخاب می کنیم

برای ایجاد منوهای سطر دوم منو - را از نوع لینگ به زیر صفحه تعیین می کنیم

وگزینه والد را برای آن که منوی مربوط در یکی از گزینه های {زیر منوهای سطر اول }قرار گیرد انتخاب میکنیم    نام منو  -- واولویت آن نیز مشابه قبل است .

برای ایجاد صفحه پس از تکمیل منوهای ساخته شده به قسمت مدیریت صفحات رفته و برروی زیر منویی که تولید کرده ایم کلیک می کنیم .از قسمت سمت چپ گزینه "  زیر صفحه جدید" را  انتخاب میکنیم .

تلفن تماس  09153150770---09355619001--05115011659

 

ارسال شده در : 1390/6/31 - 04:20:24

این صفحه را برای یک دوست بفرستید.

با تشکر ! پيام شما ارسال شد